Hea teada!

Õppemaks 2023/2024

36 eurot/kuu.

 • Robopesa huvikooli robootika toimub 1 x nädalas. Lasteaia lastele 35 minutit ja koolilastele 60 minutit.
 • Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. 
 • Riigi- ja rahvuspühadel tunde ei toimu. 
 • Tunde ei toimu 27.12.2023-05.01.2024
 • Koolivaheaegadel meie huvikool EI puhka ja tunnid toimuvad, kui pole teisiti kokkulepitud.
 • Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud.
 • Hooaeg kestab 10 kalendrikuud septembrist juunini. Suvel toimuvad suvelaagrid.
 • Õppemaks tuleb tasuda täies mahus olenemata kohalolemiste arvust kuus.
 • Lepingu lõpetamiseks tuleb teavitada huvikooli ette vähemalt 1 kalendrikuu.
 • Arveid väljastab info@tulem24.ee
 • Meie õppekava on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, mis võimaldab vanematele tulumaksutagastuse koolituskuludelt. 
 • Õppetasule kehtivad ka valla ja Tallinna linna huvihariduse soodustused.


Õppemaksu tasumise kord

 • 1.1 Õpilane registreeritakse tundi kooli kodulehel www.robopesa.ee
 • 1.2 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.
 • 1.3 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.
 • 1.4 Õppemaksu on võimalik maksta nii kuu kui ka poolaasta kaupa.
 • 1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!
 • 1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.
 • 1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 % viivituses olevast summast päevas.