Hea teada!

  • ·Riigi- ja rahvuspühadel tunde ei toimu. 
  • Koolivaheaegadel meie huvikool EI puhka ja tunnid toimuvad!
  • Hooaeg kestab 10 kalendrikuud septembrist juunini. Suvel toimuvad suvelaagrid.
  • Õppemaks tuleb tasuda täies mahus olenemata kohalolemiste arvust kuus. 
  • Haigestumisel üle 2 nädala kehtib kohatasu 10€/kuu. 
  • Õppemaksult TULUMAKSUTAGASTUS!
  • Lepingu lõpetamiseks tuleb teavitada huvikooli ette vähemalt 1 kalendrikuu.
  • Arveid väljastab lembi.tonissoo@hotmail.com